2013 February

Financiële administratie, wet en handig

By | Artikelen | No Comments

Wie in zijn of haar bedrijf de financiële administratie ziet als een vervelende verplichting die wettelijk vastgesteld is en waar alle ondernemers zich aan moeten houden, die benaderd de boekhouding op een dermate vervelende manier dat het nooit leuk of handig kan worden. Veel mensen zijn opgevoed met de instelling dat cijfers vervelend zijn, dat administratie alleen maar tijd kost en dat de enige die hiervan kan weten te profiteren de Belastingdienst is. Jammer, want juist hier liggen eigenlijk de grootste kansen voor de ondernemers zelf, het geeft namelijk inzicht in het bedrijf op een aantal unieke vlakken en mogelijkheden.

  • Hoeveel geld is er verdiend?
  • Welk percentage is winst en wat is dus de marge?
  • Hoe verhoudt de verkoop zich met de voorgaande maanden?
  • Hoe verhouden de kosten voor personeel zich ten opzichte van de omzet?
  • Hoe is het gesteld met de leningen en de liquide middelen?
  • Is de solvabiliteit iets om u zorgen om te maken?

Het lijken kleine onderdelen die weinig betekenis hebben, maar op het moment dat u voor een keuze staat met uw bedrijf, dan zijn dit een paar graadmeters die een grote invloed kunnen hebben. Zeker wanneer u weet waar u precies het geld verdiend en wat de marge is, dan weet u een stuk beter waar u op in zou moeten spelen. Zonder een goede financiële administratie is dit nooit met zekerheid te zeggen, ook niet wanneer u meer dan dagelijks in het bedrijf aanwezig bent en een zeer goede inschatting zou kunnen maken. Bij de gemeente en de banken worden deze schattingen namelijk niet echt op prijs gesteld, zeker niet wanneer u geen papieren kunt overhandigen waarmee u met de zo vervelende cijfertjes uw punt zou kunnen maken. Administratie moet niet gezien worden als een vervelende verplichting, maar eerder als een ideale kans om uw bedrijf beter te leren kennen.